INFORMATION OM ØJENLÅGSOPERATION

PATIENTINFORMATION OG SAMTYKKEERKLÆRING VEDRØRENDE KOSMETISK ØJENLÅGSKIRURGI


FORVENTET RESULTAT AF BEHANDLINGEN

Operationen foretages for at fjerne overskydende hud på øvre og/eller nedre øjenlåg, samt eventuelt frembulende fedtvæv. Desuden kan der foretages diverse korrigerende operationer af arvæv eller uønskede vækster på øjenlågene.


HVOR LÆNGE HOLDER RESULTATET?

Da huden i ansigtet ændrer sig med tiden, kan der blive behov for operation igen på et senere tidspunkt, typisk 10-15 år senere.


HVORDAN FOREGÅR OPERATIONEN?

Indledningsvis afvaskes huden, og der laves en optegning af den hud som skal fjernes. Der lægges lokalbedøvelse i øjenlåget. Dette kan du godt mærke, men det er meget hurtigt overstået. Efterfølgende fjernes det markerede hudområde og eventuelt frembulende fedtvæv. Til slut lukkes huden med en sutur, som typisk fjernes 1 uge senere.


KONTRAINDIKA­TIONER / FORSIGTIG­HEDSREGLER

Da operationen foretages på kosmetisk indikation, skal du være sikker på, at det er det rigtige valg for dig. Hvis du har tendens til at danne meget grimme ar, bør du ikke opereres.
Hvis du lider af unaturlig blødningstendens eller tørre øjne, må det komme an på en individuel vurdering, hvorvidt du kan opereres eller ej.


BIVIRKNINGER / RISICI

Indgrebet regnes generelt som et meget sikkert indgreb, dog er der enkelte risici forbundet med operationen.
Næsten alle patienter får hævede øjenlåg og øjenomgivelser. Dette er normalt og forsvinder typisk efter 1-2 uger. I enkelte tilfælde kan hævelsen vare 1-2 måneder.
En del patienter får en blødning under huden, som kan give anledning til blå mærker.
Der kan ses sårinfektion eller blødning fra såret efter operationen. Dette er oftest ukompliceret, men kan dog kræve en ekstra konsultation.
Der er en risiko for udvikling af tørre øjne, dette er oftest midlertidigt, og kan klares med øjendråber.
Ved fjernelse af for meget hud fra øjenlåget kan der opstå en lukkedefekt, hvilket kan medføre en udtørring af øjet.
Ved operation af nedre øjenlåg ses det i sjældne tilfælde, at man kan få et hængende nedre øjenlåg. Dette ville i så fald kunne korrigeres med et opstrammende indgreb.
I store studier er der beskrevet en risiko for synstab som følge af blødning i øjenhulen. Dette er sjældent, og hyppigheden er beskrevet til 1 ud af 5000 operationer. Dette stort set kun beskrevet ved operation af nedre øjenlåg og oftest ved fjernelse af frembulende fedtvæv.
Behandlingen er ikke i øvrigt forbundet med senfølger eller langtidskomplikationer.


INFORMATION

For at nedsætte risikoen for blødninger og unødig hævelse efter operationen, skal vi bede dig ophøre med naturmedicin, fiskeolie og grøn te, fra 10 dage inden operationen, til trådene er fjernet 1 uge efter operationen. Dette gælder også for blodfortyndende medicin. Dog skal midlertidigt ophør med medicin altid aftales med din behandlingsansvarlige læge.


OM DENNE INFOR­MATION OG SAM­TYKKEERKLÆRING

Du skal modtage skriftlig information om behandlingen og efterfølgende mundtlig information. Du har ret til en bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information.
Denne information og samtykkeerklæring er udarbejdet for at opfylde lovens og Sundhedsstyrelsens krav om patient-information og informeret samtykke i forbindelse med kosmetisk kirurgi og behandling.


SAMTYKKE TIL BEHANDLING

Jeg har ærligt besvaret spørgsmålene om min medicinske historik. Jeg har, i nævnte rækkefølge, modtaget skriftlig og mundtlig information om behandlingen. Jeg har forstået de risici der måtte være i forbindelse med kosmetisk øjenlågskirurgi og giver mit samtykke til behandlingen.
Der kan tidligst gives samtykke til behandlingen 2 dage efter modtagelsen af denne information.


Denne information er senest ajourført 01-01-2019


Samtykkeerklæring som pdf

Skal vi ringe dig op eller skrive til dig?

 
 
 
 
Jeg accepterer klinikkens privatlivspolitik
 
 

Vores privatlivspolitik indeholder information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.